RevenueHits

Breaking News
Loading...
joi, 18 iulie 2013

Curatela, curator special, rolul curatorului

14:49
          Institutie reglementata de C. fam., si care are ca scop ocrotirea juridica a unor persoane fizice aflate in situarii speciale, prevazute de lege. Ea este organizata de autoritatea tutelara. Curatela se instituie pentru ocrotirea a se instituie la cerere sau din oficiu, dar cu consimtamantul celui reprezentat. Curatela nu aduce atingere unei persoane capabile, dar care, din cauza batranetii, a bolii sau a unei infirmitati fizice, nu poate personal sa-si administreze bunurile sau sa-si apere interesele in conditii multumitoare. Ecapacitatii celui reprezentat si este supusa acelorasi reguli care guverneaza mandatul. Curatela, fiind institutie de ocrotire juridica a intereselor unei persoane, se poate institui pentru ocrotirea intereselor unei persoane in varsta, capabile, minorului, cu capacitatede exercitiu restransa, a celor lipsiti de capacitate de exercitiu, precum si in alte cazuri cand persoanele se afla in nevoie (ex. curatela surdomutului, a persoanei ce urmeaza sa fie pusa sub interdictie etc). Curator, persoana care are ca sarcina legala sa ingrijeasca de interesele altei persoane puse sub curatela. El este in drept sa ceara inlocuirea sa, dupa trei ani de la numire.
Acasa - Dictionar - Dreptul Familiei
Curatela (lat. curator "ingrijitor"), Dreptul Familiei
 Institutie reglementata de C. fam., si care are ca scop ocrotirea juridica a unor persoane fizice aflate in situarii speciale, prevazute de lege. Ea este organizata de autoritatea tutelara. Curatela se instituie pentru ocrotirea unei persoane capabile, dar care, din cauza batranetii, a bolii sau a unei infirmitati fizice, nu poate personal sa-si administreze bunurile sau sa-si apereinteresele in conditii multumitoare. Ea se instituie la cerere sau din oficiu, dar cu consimtamantul celui reprezentat. Curatela nu aduce atingere capacitatii celui reprezentat si este supusa acelorasi reguli care guverneaza mandatul. Curatela, fiind institutie de ocrotire juridica a intereselor unei persoane, se poate institui pentru ocrotirea intereselor unei persoane in varsta, capabile, minorului, cu capacitatede exercitiu restransa, a celor lipsiti de capacitate de exercitiu, precum si in alte cazuri cand persoanele se afla in nevoie (ex. curatela surdomutului, a persoanei ce urmeaza sa fie pusa sub interdictie etc). Curator, persoana care are ca sarcina legala sa ingrijeasca de interesele altei persoane puse sub curatela. El este in drept sa ceara inlocuirea sa, dupa trei ani de la numire.
================================================================================
Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:
Art. 178 Noul cod civil Cazuri de instituire Curatela
Art. 179 Noul cod civil Competenţa instanţei de tutelă Curatela
Art. 180 Noul cod civil Persoana care poate fi numită curator Curatela
Art. 181 Noul cod civil Efectele curatelei Curatela
Art. 182 Noul cod civil Procedura de instituire Curatela
Art. 183 Noul cod civil Conţinutul curatelei Curatela
Art. 184 Noul cod civil Înlocuirea curatorului Curatela
Art. 185 Noul cod civil Încetarea curatelei Curatela
Art. 186 Noul cod civil Dispoziţii speciale Curatela
Art. 187 Noul cod civil Elementele constitutive Dispoziţii generale


Categorie: Noul Cod Civil actualizat 2013 - Legea 287/2009
CAPITOLUL IV   Curatela
Art. 178  Cazuri de instituire
În afară de cazurile prevăzute de lege, instanţa de tutelă poate institui curatela:
a) dacă, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, o persoană, deşi capabilă, nu poate, personal, să îşi administreze bunurile sau să îşi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi, din motive temeinice, nu îşi poate numi un reprezentant sau un administrator;
b) dacă, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deşi capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare;
c) dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar sau un administrator general;
d) dacă o persoană a dispărut fără a exista informaţii despre ea şi nu a lăsat un mandatar sau un administrator general.

CAPITOLUL IV   Curatela
Art. 179   Competenţa instanţei de tutelă
Instanţa de tutelă competentă este:
a) în cazul prevăzut la art. 178 lit. a), instanţa de la domiciliul persoanei reprezentate;
b) în cazul prevăzut la art. 178 lit. b), fie instanţa de la domiciliul persoanei reprezentate, fie instanţa de la locul unde trebuie luate măsurile urgente;
c) în cazurile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d), instanţa de la ultimul domiciliu din ţară al celui lipsă ori al celui dispărut.
CAPITOLUL IV   Curatela
Art. 180   Persoana care poate fi numită curator
(1) Poate fi numită curator orice persoană fizică având deplină capacitate de exerciţiu şi care este în măsură să îndeplinească această sarcină.
(2) Când cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, o persoană care să fie numită curator, aceasta va fi numită cu prioritate. Numirea poate fi înlăturată numai pentru motive temeinice, dispoziţiile art. 114-120 aplicându-se în mod corespunzător.
CAPITOLUL IV   Curatela
Art. 181   Efectele curatelei 
În cazurile prevăzute la art. 178, instituirea curatelei nu aduce nicio atingere capacităţii celui pe care curatorul îl reprezintă.
CAPITOLUL IV   Curatela
Art. 182   Procedura de instituire
(1) Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a fi reprezentat, a soţului său, a rudelor sau a celor prevăzuţi la art. 111.
(2) Curatela nu se poate institui decât cu consimţământul celui reprezentat, în afară de cazurile în care consimţământul nu poate fi dat.
(3) Numirea curatorului se face de instanţa de tutelă, cu acordul celui desemnat, printr-o încheiere care se comunică în scris curatorului şi se afişează la sediul instanţei de tutelă, precum şi la primăria de la domiciliul celui reprezentat.
CAPITOLUL IV  Curatela
Art. 183  Conţinutul curatelei
(1) În cazurile în care se instituie curatela, se aplică regulile de la mandat, cu excepţia cazului în care, la cererea persoanei interesate ori din oficiu, instanţa de tutelă va hotărî că se impune învestirea curatorului cu drepturile şi obligaţiile unui administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia.
(2) Dacă sunt aplicabile regulile de la mandat, instanţa de tutelă poate stabili limitele mandatului şi poate da instrucţiuni curatorului, în locul celui reprezentat, în toate cazurile în care acesta din urmă nu este în măsură să o facă.
CAPITOLUL IV   Curatela
Art. 184   Înlocuirea curatorului
(1) Curatorul este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire.
(2) Pentru motive temeinice curatorul poate cere înlocuirea sa şi înaintea împlinirii termenului de 3 ani.

CAPITOLUL IV   Curatela
Art. 185   Încetarea curatelei 
Dacă au încetat cauzele care au provocat instituirea curatelei, aceasta va fi ridicată de instanţa de tutelă la cererea curatorului, a celui reprezentat sau a celor prevăzuţi la art. 111.
CAPITOLUL IV   Curatela
Art. 186   Dispoziţii speciale
Dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică şi curatorului special prevăzut la art. 150, 159 şi 167. În aceste din urmă cazuri, drepturile şi obligaţiile stabilite de lege în sarcina tutorelui se aplică, în mod corespunzător, şi curatorului special.0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Lasati un comentariu

 
Toggle Footer